OZNAM – Chrípka

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 04-05-2022

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom detí , ktoré navštevujú Materskú školu, Kultúrna ulica 284/11, Žilina , že v dňoch od 05.05.2022 do 11.05.2022bude prevádzka materskej školy prerušená na základe
rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
z dôvodu chorobnosti detí.
Prevádzka bude opäť obnovená dňa 12.05.2022 / vo štvrtok