Zoznam žiakov I. triedy

1.trieda – žabky : 3 – 4 ročné deti

triedna učiteľka – Alena Zelná
učiteľka – Tatiana trnavská

p.č.meno
1BITUŠÍKOVÁ Sofia
2BOROVSKÁ Alica
3BRUN Branislav
4ČIČALA Maximilián
5DULLA Oscar
6FILIPOVÁ Vanesa
7GAŠPIERIK Matúš
8GALLO Tomáš
9HANULJAKOVÁ Stela
10HORNÍK Šimon
11JANČIOVÁ Sára
12KRAJČÍR Jakub
13KREANOVÁ Karin
14KUBA Matias
15KUCHARČÍKOVÁ Matilda
16MIČICA Markus Conor
17PAŽEJ Matiaš
18SIČÁKOVÁ Sashka
19Stárek Alex Ján
20ŠKORVÁNKOVÁ Ela
21ŠKORVÁNKOVÁ Zora
22TURZA Eugen