Aktivity detí v škol. r. 2015/2016

Akcie školský rok 2015-2016

30.9.2015 – Tekvičáci

11.10.2015 – Rozlúčka s babím letom

22.10.2015 – Dary zeme

25.10.2015 – Šarkaniáda

28.10.2015 – Úcta k starším

5.11.2015 – ZUŠ

26.11.2015 – Centrum sociálnych služieb Stránik

7.12.2015 – Mikuláš v MŠ

7.12.2015 – Luskáčik (dom odborov Žilina)

14.12.2015 – Vianočná besiedka

15.12.2015 – Divadlo príbeh

16.12.2015 – Pozorujeme kaprov

21.12.2015 – Vianočný koncert vďaky mesta Žilina

5.2.2016 – Fašiangová zábava

9.2.2016 – Karneval

7.3.2016 – Tanček v mestskom divadle

4.4. – 13.4.2016 – Kurz korčulovania

7.4.2016 – Mechúruk koščúrik

22.4. 2016 – Deň Zeme

28.4.2016 – Deň otvorených dverí v MŠ Zástranie

10.5.2016 – Šikulky zo škôlky – súťaž Žilinského večerníka

12.5.2016 – Deň matiek

24.5.2016 – Divadelné predstavenie

25.5. – 15.6. 2016 –Plavecký kurz

27.5. 2016 – Staromestké slávnosti

2.6.2016 – Divadlo Babadlo

22.6. 2016 – Noc v MŠ

23.6.2016 – Rozlúčka s predškolákmi

24.6.2016 – Výlet na Stránik

30.6.2016 – Výlet do zoo Oškerda

1.7. – 22.7. 2016 – Letná škôlka v Zástraní

19.7.2016 – Budatínsky hrad