Aktivity detí v škol.r. 2012/2013

25.9.2012                   Divadlo Portál  /Rozprávka o perníkovej chalúpke/

27.9.2012                    Dopravná výchova v spolupráci so ZŠ Budatín

2.10.2012                    Výstup na Veľký Straník – turistické podujatie v spolupráci s DSS Straník

5.10.2012                    Šarkaniáda, Výstava jesenných darov záhrady

9.10.2012                    Šašo a narodeninová oslava

12.10.2012                  Divadlo s Majou Velšicovou „Včielka Maja“

21.10.2012                  Rozlúčka s Babím letom

24.10.2012                  Návšteva poslancov z Mestského úradu, Účasť na výstave prác Dary zeme

25.10.2012                  Návšteva II. Triedy v ZŠ Budatín – spoločná hodina TV

25.10.2012                  Tekvičáci

26.10.2012                  Plavecký výcvik do 21.12.2012

29.10,2012                 Besiedka úcta k starším

8.11.2012                   Návšteva DSS Straník – vystúpenie k úcte k starším

24.11.2012                 Katarínska zábava

6.12.2012                   Mikuláš v MŠ

10.12.2012                 Vianočný galaprogram – Biela rozprávka v Mestskom divadle

12.12.2012                 Divadlo „Príbeh o pampúšikovi“

13.12.2012                 Výchovný koncert ZUŠ Budatín

17.12.2012                 Vianočná besiedka

23.1.-15.2.2013          Lyžiarsky kurz

24.1.2013                   Návšteva v ZŠ Budatín

25.1.2013                   Zápis do školy

12.2.2013                   Karneval

16.2.2013                   Sánkovačka s rodičmi

19.2.2013                   Branná turistická vychádzka

21.2.2013                   Praktická ukážka s interaktívnou tabuľou

8.2.2013                     Bábkové divadlo „Katkine výmysly“

13.3.2013                   Deň otvorených dverí

15.3.-22.3.2013        Korčuliarsky kurz

20.3.2013                   Na ovčej farme

4.4.2013                     Sokoliari

6.4.2013                     Návšteva knižnice

16.4.2013                   Kúzelník Lankson

18.4.2013                   Deň zeme

9.5.2013                     Besiedka ku dňu matiek

11.5.2013                   Výtvarné práce na štadióne

21.5.2013                   Deň pohybovej aktivity Lietavská Lúčka

22.5.2013                   Návšteva policajtky v MŠ – o doprave

23.5.2013                   Vystúpenie ku dňu matiek v DSS Straník

27.5.2013                   Bábkové divadlo „Neobyčajný týždeň“

31.5.2013                   Staromestské slávnosti – vystúpenie /spev, tanec/

2.6.2013                     Deň detí Varín – spolupráca s DSS, Krízovým centrom Zádubnie

5.6.2013                     Eniki Beniki – recitácia

6.6.2013                     Eniki Beniki – spev

6.6.2013                     Váľanie mája

13.6.2013                   Výlet na Straník

16.6.2013                   Vystúpenie v Dome umenia Fatra

18.6.2013                   Nosenie tabla predškolákov

20.6.2013                   Policajti v MŠ

21.6.2013                   Rozlúčka s predškolákmi

24.6.2013                   Beseda s lesníkmi

27.6.2013                   Ukážka psovodov – Záchranná služba Žilina