Kolektív materskej školy

Pedagogickí zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
riaditeľka MŠ Slotová Janka
triedna učiteľka, 1. trieda - žabky Nikola Sačková
učiteľka, 1. trieda - žabky Janka Halčinová,Mgr.
triedna učiteľka, 2. trieda - včielky Janka Slotová
učiteľka, 2. trieda - včielky Nikola Paľuchová,Mgr.
pedagogický asistent Bianka Cabúková

 

Nepedagogickí zamestnanci MŠ Zástranie

funkcia meno
vedúca ŠJ Terézia Šišilová
hlavná kuchárka Janka Pátriková
pomocná kuchárka Danka Podmanická
školníčka Danka Glejová
upratovačka Zuzana Puškárová
kurič Ján Jaššo