Aktivity detí v školskom roku 2010/2011

01.10.2010 „ Tekvičáci“ – spoločné odpoludnie rodičov so svojimi deťmi a ped.zamestnancami – zhotovenie tekvičákov

10.10.2010 Akcia s rodičmi detí – „Vitamínova bomba“ – príprava vitamínového šalátu

14.10.2010 Návšteva báb.divadla-predstavenie pod názvom „Korytnačka“

26.10.2010 Vystúpenie detí v DSS k 55. výročiu jeho založenia

29.10.2010 Vystúpenie detí v MŠ pri príležitosti „Úcta k starším“

04.11.- 07.12.2010 Účasť na plaveckom kurze – 10 hodín

05.11.2010 Bábkove predstavenie divadla Maják : „O Jankovi Polienkovi“ v MŠ

12.11.2010 Návšteva obchodu-COOP Jednota

16.11.2010 „Rozprávkový koncert“ – vystúpenie ZUŠ – K.N.M v MŠ Budatín

20.11.2010 Katarínska rodičovská zábava

06.12.2010 Mikuláš v MŠ Zástranie

10.12.2010 Návšteva 1.ročníka v ZŠ Zádubnie – otvorená hodina

21.12.2010 Vianočná besiedka

14.01.2011 Vysvätenie MŠ pánom farárom Záhumenským

20.01.2011 Návšteva 1.ročníka v ZŠ Budatín – otvorená hodina

21.01.2011 Účasť učiteľov na zápise do prvého ročníka ZŠ Budatín

27. 1.2011 Návšteva kúzelníka v MŠ Zástranie

11.02.2011 Karneval v kultúrnom dome s účasťou rodičov

07.02.-11.02.2011 Absolvovanie lyžiarskeho kurzu vo Vadičove

22.02.2011 Poldenná zimná vychádzka na Straník – športové hry

18.03.2011 Deň otvorených dverí v MŠ Zástranie

30.03.2011 Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

31. 3.2011 Hudobný koncert pod názvom „Ježko“ v MŠ Budatín

01.04.2011 – 05/11 Absolvovanie plaveckého kurzu-10 hodín

04.04.2011 Návšteva salašu v Zástraní – pozorovanie oviec

05.04.2011 Divadelné predstavenie „Vintalko“ Habakuky – Donovaly

04/2011 Absolvovanie kurzu korčuľovania

27.04.2011 Beseda o stomatohygiene

13.05.2011 Besiedka „Deň matiek“

20.05.2011 Návšteva parku v areáli Budatínského hradu – utvrdenie poznatkov o živote v blízkosti vodných tokov

01.06.2011 MDD v areáli MŠ – súťaže,hry s deťmi

03.06.2011 Návšteva armádneho zboru v Žiline – exkurzia k vojakom

06.06.2011 Návšteva hasičského zboru v Žiline

06.06.2011 Účasť v súťaži „Eniki,beniki“ – recitácia

07.06.2011 Účasť v súťaži „Eniki,beniki“ – spev

07.06.2011 Vystúpenie detí v DSS – Straník obyvateľkám zariadenia

08.06.2011 Výlet na Oravu – cestovanie vláčikom po železničke Tanečník

13.06.2011 Opekačka MŠ v spolupráci s paraglidingovým klubom na kopci Straník

14.06.2011 Rozlúčka predškolákov – „Nosenie tabla po obci“

15.06.2011 „Noc odvahy“

15.06.2011 Zapojenie do výtvarnej súťaže „Aký je význam stromov a zelene pre život ľudí v meste?“

22.06.2011 Otvorená hodina pre rodičov „Maturita predškolákov“ rozlúčka z MŠ

24.06.2011 „Deň otcov“ súťaživé hry, príprava gulášu na šk.dvore spolu s otcami detí – pozvanie poslanca p. Smikoňovú

27.06.2011 Poldenná letná vychádzka do lesa, hľadanie pokladu v lese, súťaživé hry