História materskej školy

Materská škola v Zástraní sa začala stavať v roku 1978, zriaďovateľom bol Okresný národný výbor v Žiline – odbor školstva. Stalo sa tak rozhodnutím Pléna Rady odboru školstva. Stavala sa v rámci „Akcie Z“, pri ktorej malo byť odpracovaných 30% prác občanmi obce zadarmo v rámci brigády. Prechodom pod správu mesta v roku 1980 došlo k „zmrazovaniu investícií“. V dôsledku pozastavenia dotácií pre obec z rozpočtu mesta trvalo budovanie materskej školy Zástranie takmer 10 rokov. K slávnostnému otvoreniu materskej školy došlo tak oveľa neskôr, ako sa pôvodne očakávalo až 1.12.1988. Prvá riaditeľka materskej školy Zástranie bola pani Tatiana Zúberová do roku 2006. V školskom roku 2006/2007 bola zvolená do funkcie riaditeľky pani Janka Slotová, ktorá pôsobí vo svojej funkcii až do súčasnosti.