Aktivity detí v škol. r. 2018/2019

21.9.2018 Návšteva vojenských kasární
26.9.2018 Divadlo o medovníkovej chalúpke
3.10.2018 Tekvičáci
8.10.2018-26.10.2018 Prichýlenie MŠ-Zádubnie
13.10.2018 Rozlúčka s babím letom
20.10.2018 Šarkaniáda
21.10.2018 Vystúpenie v KS-Zástranie ku Dňu úcty k starším
29.10.2018 Vystúpenie ku dňu úcty k starším
30.10.2018 Fotenie detí
7.11.2018 Oslava Medzinárodného dňa Materských škôl v MŠ-Zádubnie
1.12.2018 Oslava 30.výročia MŠ
5.12.2018 Divadlo-Ako ochorel Mikuláš
6.12.2018 Mikuláš v MŠ
11.12.2018 Vianočná besiedka
11.12.2018 Pečenie vianočných medovníkov
18.12.2018 Divadlo Psíček a mačička
20.12.2018 Vystúpenie v CSS-Straník (vianočná besiedka)
21.12.2018 Kŕmenie lesných zvierat v Zástraní
10.1.2019 Poldenná vychádzka pod vlek Teplička nad Váhom
14.1.-18.1.2019 Lyžiarsky výcvik
22.1.2018 Fašiangové divadlo
26.2.2019 Karneval
11.3.2019 Vyhlásenie športovca roka
26.3.2019 Návšteva krajskej knižnice – Žilina
1.-5.4.2019 Korčuliarsky výcvik
2.4.2019 Zápis do ZŠ
17.4.2019 Deň Zeme
25.4.2019 Deň otvorených dverí
2.5.2019 Stavanie mája
7.5.2019 Divadlo roztancovaná jar
15.5.2019 Besiedka – Deň matiek
20.-24.5.2019 Plavecký výcvik
27.5.2019 Fotenie
28.5.2019 Záchranári
28.5.2019 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže klnka-klnka
30.5.2019 Staromestské slávnosti
31.5.2019 Výlet na Straník MDD
4.6.2019 Váľanie mája
4.6.2019 Eniki- Beniki – recitácia
5.6.2019 Eniki- Beniki – spev
7.6.2019 Návšteva vojenských kasární
8.6.2019 Vystúpenie v KD- Zástranie ku dňu matiek
10.6.2019 Program ku dňu detí Smejko a Radulienka
12.6.2019 Koncoročný výlet do Rakúska
13.6.2019 Rozlúčka s predškolákmi