Aktivity detí v školskom roku 2009/2010

12.10.2009 Výstava „Moje najkrajšie ovocie a zelenina“

15.10.2009 Akcia s rodičmi detí – Príprava vitamínového šalátu

16.10.2009 Vystúpenie v kultúrnom dome pri príležitosti „Úcta k starším“

21.10.2009- 10.1.2010 Kurz I.-korčuľovanie

28.10.2009 Vystúpenie MŠ „Úcta k starším“

20.10.2009 Účasť na hud. koncerte ZUŠ-Žilina „V lese“

12.11.2009 Beseda s vojakom

27.11.2009 Návšteva obchodu-COOP Jednota

28.11.2009 Katarínska rodičovská zábava

8.12.2009 Mikuláš v MŠ Zástranie

10.12.2009 Návšteva primátora v MŠ I.Harmana a pani vedúcej odboru školstva a kultúry Mgr. I.Dolníkovej „Otvorenie detského ihriska v areáli MŠ“

21.12.2009 Vianočná besiedka

13. 1.2010 Návšteva bábkového divadla „Tri prasiatka“

20. 1.2010 Návšteva bábkového divadla „Pom, Pom“

21. 1.2010 Návšteva ZŠ-Budatín s predškolákmi na otvorenej hodine prvákov

21. 1.2010 Účasť učiteliek na zápise do prvého ročníka ZŠ

3. 2.2010 Karneval v kultúrnom dome s účasťou rodičov

5. 2.2010 Poldenná zimná vychádzka na Straník – športové hry

11. 2.2010 Bábkové predstavenie v MŠ „O Jankovi Polienkovi“

12. 2.2010 Celodenný výlet do Vrátnej – lyžiarsky výcik

3. 3.2010 Deň otvorených dverí v MŠ – Zástranie

16. 3.2010 Návšteva družstva – salaš Zástranie

17.3.2010 Kurz II.-korčuľovanie

23. 3.2010 Návšteva Krajskej knižnice Žilina „Čítanie od babičky“

23. 3.2010 Účasť na veľkonočnej výstave – získanie diplomu

22. 4.2010 Plavecký kurz -5x

23. 4.2010 Návšteva „Dopravného ihriska“ v Žiline

24.4.2010 Otvorená hodina pre rodičov

30. 4.2010 Návšteva výstavy výtvarných diel od Miroá , Picassa a Salvadora Daliho v areáli Budatínskeho hradu

1. 5.2010 Rodičovská zábava – MAJÁLES

14. 5.2010 Besiedka „Deň matiek“

25. 5.2010 Celodenný výlet Donovaly – HABAKUKY

27. 5.2010 Hudobný koncert v MŠ „O stratenom medvedíkovi“

28. 5.2010 Účasť detí na programe Staromestských slávnosti v Žiline

31. 5.2010 Vystúpenie detí v DSS – Straník obyvateľkám zariadenia

2. 6.2010 Návšteva hasičského zboru v Žiline

7. 6.2010 Návšteva divedelného predstavenia „Tri múdre kozliatka“

8. 6.2010 Návšteva tanečného súboru „Lentilky“

8. 6.2010 Účasť v súťaži „Eniki,beniki“

8. 6.2010 Nainštalovanie výstavy L.Fapšu „Drotárske umenie“- sprístupnenie výstavy verejnosti

18. 6.2010 Rozprávkova noc v MŠ

19. 6.2010 „Deň otcov“ – súťaživé hry,varenie gulášu na šk.dvore spolu s otcami detí

20. 6.2010 Účasť na vystúpení akcie v meste „Sever proti Juhu“

21. 6.2010 Účasť vo futbalovom zápase usporiadaného Mestom Žilina

22. 6.2010 poldenná letná vychádzka do lesa, hľadanie pokladu v lese, súťaživé hry

24. 6.2010 Opekačka MŠ v spolupráci s paraglidingovým klubom pod lyž. Vlekom

30. 6.2010 zapojenie do súťaže „Petko“

30. 6.2010 zapojenie do výtvarnej súťaže „Svet očami detí“

30.6. 2010 zapojenie do charitatívnej akcie „Nakreslím moju najobľúbenejšiu postavičku z rozprávky“