O materskej škole

Materská škola Zástranie pod názvom „Eko kľúčik“ sa nachádza v peknej horskej oblasti asi 9km od mesta Žilina. MŠ Zástranie navštevujú nielen deti z obce ale aj z blízkeho okolia a mesta Žiliny práve kôli prostrediu, v ktorom sa nachádza. Je predprimárnych zariadením s celodennou starostlivosťou vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Je dvojtriedna s maximálnym počtom detí 48. Autobusové spojenie je mestskou hromadnou dopravou linkou č. 27. Dĺžka trvania cesty je 15 min. Prevádzka materskej školy je od 6:30 – do 16:30 hod. Súčasťou materskej školy je priestranná záhrada s dostatkom zelene vybavená detským ihriskom, pieskoviskom, eko-preliezkami a dopravným ihriskom. Umožňuje tak dostatočné rozvíjanie pohybových aktivít detí.

Materská škola organizuje počas celého školského roka rôzne podujatia, kurzy, aktivy a výlety pre deti (niektoré aj za účasti rodičov ). Možnosť prihlásiťdieťa a zapojenie rodiča je na dobrovoľnej báze a organizuje sa nielen počas prevádzkových hodín MŠ ale aj cez víkendy. Deti a rodičia tak majú možnosť spoločne a zmysluplne tráviť voľný čas.

Adresa: Materská škola Zástranie, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina

Kontakt: tel.041/ 5654537, 0904 526 999