Fotogaléria školský rok 2011/2012

Výlet na Straník

V spolupráci s X-air (paraglidingovým klubom), zoskok p. riaditeľky - názorná ukážka zletu padákom z kopca Straník.

Hry + váľanie mája

Váľanie Mája za sprievodu ľudovej zástranskej hudby.

Rozlúčka s predškolákmi

\"Maturita\" predškolákov

Safari - Rakúsko

Koncoročný výlet.

Mini ZOO

Exkurzia v knižnici

Veľká Noc v MŠ

Karneval 2012

Poldenná vychádzka na Straník

Prechádzka spojená so súťažami.

Kurz korčuľovania

Vianočné kapre

15.12.2011

Mikuláš s pomocníkmi

Koncert 09.12 2011 ZUŠ -  Kys. Nové Mesto

Vianočný koncert ZUŠ - Kys.Nové Mesto ,s úmyslom priblížiť deťom predvianočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. Deti navštevujúce školu predviedli svoje hudobné a tanečné majstrovstvo, našim deťom sa koncert veľmi páčil.

Plavecký kurz

Vysádzanie stromov - návšteva p. primátora Chomu

V jeseni sa konajú výsadby stromov v parkoch, sadoch, a tak to bolo i v školskom areáli našej MŠ. Mesto Žilina ako odmenu za zapojenie do výtvarnej súťaže pod názvom „ Aký je význam stromov a zelene pre život ľudí v meste ?“ ,do ktorej sa zapojili aj naše deti pod vedení m pána učiteľa Mareka Holazu prebiehajúcu na konci šk.roku ,nám venovalo pre skrášlenie exteriéru dva stromčeky. Za povzbudenia detí i dospelých usilovní ,,detskí záhradníci“ spoločne s p. primátorom Chomom zasadili dubový a bukový stromček. Básnička z úst p. riaditeľky, jesenný obrázok a pieseň zakončili milú akciu. Ešte pár ochotných malých detských záhradníkov pri zalievaní čerstvo zasadených stromov a ich prísľubu ,že sa i budú o stromčeky spoločne a pekne starať. Týmto sa chceme poďakovať Mestu Žilina a zamestnancom tt ,ktorí pomáhali pri zrealizovaní výsadby stromov v našej MŠ.Našedeti získavajú a upevňujú si tak základy enviromentálnej výchovy a určite budú z nich raz dobrí ochranári pírody. Mária Vasová, učiteľka MŠ - Zástranie

A ide sa na prechádzku!

Šarkaniáda

Športový deň

DSS - športový deň

Žilinské dni zdravia

Sever proti juhu

Urobme si svetlonosa

Spoločné odpoludnie rodičov so svojimi deťmi a ped. zamestnancov – zhotovenie tekvičákov.